กระบวนการผลิตถ่านแบล็คโกลด์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งด้วยกะลามะพร้าว 

บริษัท แบล็คโกลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

       บริษัทจะรับซื้อกะลาเผาสำเร็จแล้วจากชาวบ้านในอำเภอ หรืออำเภอใกล้เคียงเพื่อกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น เนื่องจากกะลามะพร้าวเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้จำนวนมากแทบจะไม่มีประโยชน์กับเกษตรกร  แต่เมื่อรับซื้อทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการนำกะลามะพร้าวมาเผาเพื่อทำถ่านอัดแท่ง  ดังรูป

สวนมะพร้าวที่มีจำนวนมาก

วัตถุดิบ

มะพร้าวที่ปลอกแล้ว นำไปแปรรูปเป็นน้ำกะทิ  หรืออื่นๆได้มากมาย

-         น้ำมะพร้าวนำไปหมักเป็นปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ของเกษตรกรได้

-         เปลือกส่วนที่เป็นสีน้ำตาลติดเนื้อมะพร้าว  นำไปทำเป็นอาหารสัตว์ต่างๆ

-         กะลา นำมาทำถ่าน

 เศษกะลามะพร้าวนำเศษกะลามาเผา

กะลาที่เผาแล้ว

ชาวบ้านจะนำมาจำหน่ายให้กับบริษัท

ขั้นตอนที่ 1:  นำกะลามะพร้าวเผา

ที่รับซื้อจากเกษตรกรนำเข้าเครื่องบด ให้ละเอียด

                         เครื่องบด ดังรูป

ขั้นตอนที่ 2:เมื่อบดละเอียดแล้ว

 

นำมาเข้าเครื่องผสมตามอัตราส่วน  

เครื่องผสมดังรูป

ขั้นตอนที่ 3:  นำมาเข้าเครื่องอัดรูป

( ให้เป็นแท่งและตัดตามขนาดที่ลูกค้าสั่ง )

ถ่านกะลามะพร้าวที่ผ่านเครื่องอัดรูปแล้ว

ขั้นตอนที่ 4 :  นำถ่านที่เข้าเครื่องอัดรูปแล้ว ไปอบที่อุณหภูมิสูง 
ขั้นตอนที่ 5 : นำถ่านที่ผ่านการอบแล้วแพ็คใส่ถุง  20 KG/ถุง
เราแบล็คโกลด์ พร้อมแล้วสำหรับทุกท่านที่สนใจ ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง คุณภาพ ให้ความร้อนสูง โทรหาเรา