ติดต่อเรา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Contact:coconut shell charcoal

ติดต่อ : คุณ ประสิทธิ์ ศรแสง (Mr.Prasit Sonsang) Tel.(086)8700882

ตำแหน่ง :ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Manager)


ติดต่อ : คุณ ธรรมนูญ  ศรีนวล  Tel.[081] 8170188

ตำแหน่ง : Internationnal Sales Managerติดต่อ : คุณ สุริยนต์ ผ่องแผ้ว (Mr.Suriyon Pongpaw) Tel.(089)4423116

ตำแหน่ง : ฝ่ายโรงงาน / โกดังสินค้า 

 

 


โทรศัพท์ : 02-9374458 Fax 02-9374459
เมลล์(E:Mail) : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it